About Inforum

Az Információs Társadalmi (korábban: Informatikai) Érdekegyeztető Fórum (Inforum) 1997 óta partnerszervezeteivel együtt tevékenykedik az információs társadalom magyarországi megvalósításáért. Ezen belül kiemelt feladatának tekinti a társadalmi informatika-használat széles körűvé válását; a magyar társadalom életminőségének emelését az informatikai eszközök által; s a generációk közötti együttműködés, értékátadás megvalósítását az informatikai eszközök segítségével.

Az Inforum fontos feladatának tekinti a hátrányos helyzetűek, az informatikai eszközöket nem ismerők digitális esélyegyenlősége feltételeinek kialakításában való aktív részvételt. A szervezet 2000-ben tette közzé a Magyar Informatikai Charta című kiáltványát, amely rövid, hétpontos összefoglalását adja annak, hogy a hazai informatikai szakma milyen lépéseket lát megvalósítandónak Magyarországon az információs társadalom kialakítása érdekében.

Az Inforum a digitális írástudás társadalmi méretű elterjesztése érdekében 1999-től könyvkiadással (pl. Váncsa István: Hírvilág; Don Tapscott: Digitális gyermekkor), intergenerációs rendezvények sorozatával (Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyek: 2003 – …), felhasználó-védelmi iroda felállításával (Inforum-Infomediátor, 2004), felhasználókat támogató portál (50plusz.NET, 2008) és tudásbázis (eInclusion.hu, 2007)  létrehozásával segíti az információs társadalom és esélyegyenlőség elterjedését. Az Inforum kezdeményezte 2007-ben Magyarországon az e-Befogadási Mozgalmat, illetve 2008-ban a Digitális Magyarország Tavasza rendezvénysorozat elindulását.

Az Inforum tevékenyen vett részt az Informatikai Kormánybiztosság (2000), a Magyar Országgyűlés Informatikai és Hírközlési Bizottsága (2000), az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (2002), az e-Befogadásügyi Eseti Országgyűlési Bizottság (2008) megalakításában.

2008-ban 469 szervezet és program közül 35 kiválasztott kezdeményezést ismert el az Európai Unió e-Inclusion Award díjjal. Az Inforum e-Befogadási és intergenerációs idősügyi programja (Unoka-nagyszülő Informatikai Verseny) Európa legjobb 35 programja közé került és aranyérmet kapott. 2009-ben az Inforum munkáját “Access-IT 2009, Good Practice” díjjal ismerték el, illetve a szervezet főtitkára Példakép Díjat vehetett át a Példakép Alapítványtól az idősek digitális felzárkóztatásáért végzett munkája elismeréséül. 2012-ben az Inforum ismét kitüntetést vehetett át az Európai Bizottságtól, dobogós helyezést érve el a „Be a Part of IT Champions” e-befogadási versenyen.

2009-ben az Inforum elkészítette első ismeretterjesztő játékfilm-sorozatát, amely 30 részben mutatja be számítógép, az internet és az online szolgáltatások kezelését, oly módon, hogy e készségekre unokák tanítják nagyszüleiket.

Az Inforum 2010 elején cikkel jelentkezett az Európai Parlament lapjában és bemutatta azt a stratégiai szempontrendszerét, ami szükséges a hazai információs társadalom, információs gazdaság és fenntarthatóság továbbfejlődéséhez. 2010, 2011 és 2012 áprilisában társadalmi célú hirdetéssel jelentkezett: a generációk közötti szolidaritásra hívta fel a fiatalok figyelmét. 2010 októberében a civil szervezetek fontosságáról publikált írást a Government Gazette-ben, és szakmai véleményével segítette a kormányzat Digitális Magyarország stratégiájának kialakítását.

2011 novemberében útnak indította az intergeneracio.hu weboldalt, amely az első nemzedékek közötti weboldal volt Magyarországon. Ennek célja, hogy szemlézze a hazai aktivitást az EU Nemzedékek közötti szolidaritást hirdető évében. Itt publikálta a szervezet intergenerációs kiáltványát is.

2012-ben, az Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai évében az Inforum a válság miatt is beszűkült pénzügyi lehetőségeihez képest aktív tevékenységet fejtett ki. Előadást tartottunk több nemzetközi konferencián itthon és külföldön (Leuven, Brüsszel, Budapest). Találkoztunk Lenia Samuel asszonnyal, az Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének uniós biztosával Brüsszelben, ahol az Inforum megkapta második eInclusion Award-ját. Részt vettünk a Generációk napja rendezvényen, s interjúkkal álltunk a média rendelkezésére. Megszerveztük első szenior informatikai szabadegyetemünket és 2012-ben készült el Magyarország első ismeretterjesztő tanulmánya a Cloud Computing előnyeiről és lehetőségeiről az Inforum műhelyében.

Az Inforum nem tett le arról, hogy részt vállaljon Magyarország információs társadalmi fejlesztésében és élen jár a digitális technikák társadalmasításában. Így fontos az Inforum számára, hogy kutassa a szülő-gyermek, nagyszülő-gyermek viszony digitális hátterét, és segítséget nyújtson azoknak, akik a digitális világban bármilyen hátránnyal indulnak útnak.